nlde

Privacyverklaring

Je wilt je online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt onze website www.marathonwinterswijk.nl voor informatie en het inschrijven voor de jaarlijkse Marathon Nationaal Landschap Winterswijk.  Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als stichting zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met jouw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier, gebruikt Marathon Nationaal Landschap Winterswijk (hierna te noemen: MNLW) jouw e-mailadres om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, sturen wij, indien noodzakelijk door naar de juiste vertegenwoordiger binnen de stichting MNLW. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies, en waarom worden die gegevens opgevraagd?

Doordat je de website bezoekt, een inschrijfformulier invult, en/of op een andere manier contact hebt gezocht, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventueel jullie zelfbedachte teamnaam. Het betreft uitsluitend de minimaal benodigde gegevens voor het veilig organiseren van de marathon en/of om contact met je op te nemen. Voor deelname aan de solo-marathon dient een deelnemer minimaal 18 jaar te zijn bij aanvang van de marathon. Derhalve hebben wij jouw geboortedatum ook nodig.

Omdat wij je betaling ontvangen verschijnt jouw rekeningnummer op ons rekeningafschrift. De betalingsgegevens gebruiken wij slechts om onze administratie bij te werken. Het kan voorkomen dat wij daarvoor mutatieoverzichten downloaden. Na het verwerken van de benodigde gegevens in de administratie worden deze gedownloade overzichten verwijderd. Voor het verwerken van de financiële gegevens houden wij een betaalrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. en voor de verwerking van de betalingen maken wij gebruik van de diensten van de stichting Mollie Payments. Ook gebruiken wij je rekeningnummer om de deelnamekosten bij tijdige afmelding te restitueren.

Tijdens de marathon worden er foto’s gemaakt van de deelnemers. Dat gebeurt zowel door fotografen die dat op verzoek van de stichting MNLW verzorgen, als door deelnemers en toeschouwers. De foto’s gemaakt door de door de stichting MNLW aangewezen fotografen zullen gepubliceerd worden op de website van de MNLW. Wij zien dit als een

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). MNLW verstuurt wel nieuwsbrieven, daarvoor heb je je ooit aangemeld. Wil je deze nieuwsbrieven niet langer ontvangen, stuur dan een mail naar info@marathonwinterswijk.nl. Wij zullen je dan uit de maillijst voor de nieuwsbrief verwijderen.

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Nee, maar als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting dan zullen wij daaraan meewerken.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd

Het bestuur van MNLW neemt de bescherming van je gegevens vanzelfsprekend serieus.

  • De e-mail en website van MNLW wordt gehost door Vincire.
  • Het inschrijfformulier en de deelnemersadministratie wordt gehost door Korma IT-solutions.
  • De website van MNLW maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MNLW privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. De website en back-ups van de website worden gehost bij Vincire. Gegevens die jij achterlaat op de website van MNLW zijn op de servers van Vincire opgeslagen. Zoals wij hiervoor al vermeldden: Vincire zorgt voor adequate beveiliging van die gegevens.
    • Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo zijn wij net zoals iedere andere stichting wettelijk verplicht onze administratie, en dus ook rekeningafschriften en facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op via info@marathonwinterswijk.nl en wij maken het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Stichting Marathon Winterswijk
Secretariaat
p/a Wiggersweg 1
7108 BC  Winterswijk

info@marathonwinterswijk.nl