nlde

Organisatie

De Marathon Nationaal Landschap wordt georganiseerd door de stichting Marathon Winterswijk, die in 2012 is opgericht. De organisatie achter deze stichting bestaat uit Atletiekvereniging Archeus, Runvision en een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Over Archeus

In april 1987 richtten zo’n 35 duursportatleten de  Duursport Vereniging  Archeus op. In de jaren negentig ontwikkelde deze club zich tot een volwaardige atletiekvereniging en werd de naam veranderd in atletiekvereniging Archeus/HtW. De vaste accommodatie was vanaf de zomer van 2000 het sportterrein bij Scholengemeenschap de Driemark. In 2014 is een nieuwe atletiekbaan aangelegd op de Hunenbulten achter Molen Bataaf. Eind 2015 is de moderne accommodatie van de Stichting Hunenbulten Sport door de atletiekvereniging in gebruik genomen. Archeus telt ruim 300 leden en organiseert jaarlijks een aantal hardloopevenementen.

www.av-archeus.nl

Over De Vrijwilligers en de stichting

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door Eddie Grotenhuis (voorzitter), Joke Heinsbroek (secretaris), Rob Toebes (penningmeester) en Harry Grevers.
De voorbereidende werkzaamheden worden onder auspiciën van het bestuur in vier verschillende werkgroepen uitgevoerd door tientallen vrijwilligers. Tijdens het evenement kan de organisatie rekenen op een vrijwilligerskorps van meer dan 100 enthousiaste mensen.